Vabilo na ZBOR ČLANOV

Kategorija: Novice Objavljeno: nedelja, 10 november 2019
V skladu z 11. členom statuta sklicujem redni Zbor članov Košarkarskega kluba Litija, ki bo v PONEDELJEK, 18. NOVEMBRA 2019, ob 18.00 uri, v pisarni MS Litija (klubska soba) v ŠPORTNI DVORANI LITIJA

Dnevni red:
1) Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva.
2) Poročilo o delu kluba v letu 2018:
  • Poročilo o finančnem poslovanju
  • Poročilo o delu posameznih ekip
  • Poročilo nadzornega odbora
  • razprava o poročilih;
3) Sprejem sprememb statuta kluba - pravilnik in ostali dokumenti o GDPR
4) Plan dela za naslednje obdobje
6) Razno
KOŠARKARSKI KLUB LITIJA
Predsednik:
Gorazd Pavliha l.r.