VABILO NA ZBOR ČLANOV

Kategorija: Novice Objavljeno: četrtek, 04 junij 2020

V skladu z 11. členom statuta sklicujem redni Zbor članov Košarkarskega kluba Litija, ki bo v PETEK, 12. JUNIJA 2020, ob 17:30 uri Na Kmetiji Čož, Leskovec 23, Višnja Gora

Dnevni red:


1) Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva.
2) Poročilo o delu kluba v letu 2019/2020:
a) Poročilo o finančnem poslovanju,
a) Poročilo o delu posameznih ekip,
c) Poročilo nadzornega odbora,
d) Razprava o poročilih;
3) Plan dela za naslednje obdobje
4) Razno


KOŠARKARSKI KLUB LITIJA
Predsednik:
Gorazd Pavliha l.r.