ZBOR ČLANOV KOŠARKARSKEGA KLUBA LITIJA

Kategorija: Novice Objavljeno: sreda, 01 junij 2022

V skladu z 11. členom statuta sklicujem redni Zbor članov Košarkarskega kluba Litija, ki bo v PETEK, 10. JUNIJA 2021, ob 17:15 uri v domu Ribiške družine Litija, Savska cesta 3, 1270 Litija

Dnevni red:

1) Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva.
2) Poročilo o delu kluba v letu 2021/2022:
a) Poročilo o finančnem poslovanju,
a) Poročilo o delu posameznih ekip,
c) Poročilo nadzornega odbora,
d) Razprava o poročilih;
3) Plan dela za naslednje obdobje
4) Pristop Košarkarskega kluba Litija k ustanovitvi Športni zvezi Litija,
5) Razno:

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA
Predsednik:
Gorazd Pavliha l.r.