za ljubiteljice, ljubitelje košarke:

NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE KOŠARKARSKEM KLUBU LITIJA - približuje se konec leta 2022, ko je čas za oddajo obrazcev za NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE. Obračun dela dohodnine za donacije za leto 2022 bo prvič izveden v septembru 2023. FURS bo zbrane zneske donacij upravičenim organizacijam tako nakazal do 30. septembra 2023.

Spletna stran za elektronsko oddajo DELA DOHODNINE ZA DONACIJE KOŠARKARSKEM KLUBU LITIJA:https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Vsi, ki so že oddali ni potrebno ponovni izpolniti obrazca (razen, če niso v vmesnem času namenili kakšni drugi organizaciji), samo novi donatorji, ki namenijo del dohodnine za donacijo.