Sezona: 1991/92  2. SKL  ZAHOD

KK Litija so v sezoni 1991/92 zastopali naslednji igralci:

Merčon Brane (kapetan), ŠEPEC Igor, PAVLIHA Gorazd, KUKOVICA Slavko, Mirtič Matjaž, IBIŠI Džemo, LOVŠE Mirko, SADAR Janez, GODEC Marko, PRODAN Tomaž, SORŠAK Igor, JOVANOVIČ Vojko, MEDVED Janez, BUČAR Bogomir, GRIGILLO Dejan. Trener: ŠPES Zdravko. Pom. Trenerja: Bojan Šiler Uradni predstavnik kluba: LOGAJ Marko.

 

1.krog
ZAGORJE - Telovadnica O I. ŠkvarČa, sobota 12.10.1991 ob 17.30uri. Sodnika: LotriČ (Ljubljana) in Omejc (Ljubljana)
 
KK Zagorje : KK Litija
69:67 (36:36)
 
KK Zagorje: KovaČ 4, Vozel 5, KosmaČ 4, Borštnar 6, Žaubi 4, Omahne 14, Kusič, Mervar, Razpet 3, Gostiša 14, Kranjc 14, PavliČ. Trener: Mandič
KK Litija: Merčon 26 (2:2, 6 trojk), Šepec, Pavliha 10 (0:1), Grigillo, Mirtič 3 (1:2), Ibiši, Lovše 4, Sadar 2, Godec, Prodan 13 (2:2, 1 trojka, 14 skokov), Soršak 9 (1:3), JovanoviČ. Trener: Špes
 
2.krog
LITIJA -  Športna dvorana Litija, sobota 19.10.1991  ob 18.30 uri. Sodnika: Kamnikar (Črnomelj) in Zalogar (Domžale).
 
KK Litija : KK Novoles
80:67 (43:31)

KK Litija: Merčon 8 (2 trojki), Šepec 2, Pavliha 7 (1:8), Grigillo 2, Mirtič 4, Ibiši, Lovše 6, Sadar, Godec 2, Prodan 23 (1:2, 7 skokov), Soršak 24 (1:3, 18 skokov), JovanoviČ 2. Trener: Špes 
KK Novoles: Lenart 8, Strašek 4, DžananoviČ, Petrov 2, ZupanČiČ 18, KovaČeviČ, Červ 10, Černe 15, Zaturoski 10. Trener: KovaČeviČ
3.krog
IDRIJA - Modra športna dvorana, sobota 23.10.1991 ob 19.00 uri. Sodnika: VidiČ (Tolmin) in Polak (Postojna).
 
KK ISKRA Idrija : KK Litija
89:71 (42:29)

KK Idrija:  Erjavec J. 6, Rupnik 18, Kržišnik 15, VeseliČ 6, Mržek 15, Zelenc 15, kos, KanduČ, Bevk, Bezeljak 2, VidiČ, Erjavec M. 13. Trener: Rupnik
KK Litija: Merčon 19 (0:1, 5 trojk), Šepec 1, Pavliha 19 (5:6), Grigillo, Mirtič 7, Ibiši, Lovše 3, Sadar, Godec, Prodan 7 (1:4) Soršak 13 (3:4, 7 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes
4.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, sobota 26.10.1991  ob 17.15 uri. Sodnika: Poljanšek (Žiri) in Tomas (Novo Mesto).
 
KK Litija : KK ELLES Borovnica
78:89 (38:41)

KK Litija: MerČon 23 (4:5, 3 trojke), Šepec 8 (2 trojki), Pavliha 2, Medved, Mirtič 9 (5:6), Ibiši, Lovše 2, Sadar 6, Godec, Prodan 10 (2:2, 9 skokov) Soršak 16 (2:2, 12 skokov), JovanoviČ 2. Trener: Špes 
KK Borovnica: Guštin, StojanoviČ 8, Peršin, Centa 2, NikolavČiČ 6, Gabrovšek 20, Kržan 8, ZlatkoviČ 33, Jevšek 10, Friškovec, turšiČ 2, Sivka. Trener: Seljak
5.krog
JESENICE - Športna dvorana OŠ, 02.11.1991 ob 18.00 uri. Sodnika: Hafner (Kranj) in Mlekuž (Domžale).
 
KK Jesenice  :  KK Litija
91:74 (41:38)

KK Jesenice.: BakoniČ 17, Baloh, Peternel 10, Tonejc 12, Markelj 1, Vauhnik 12, JovanoviČ, Kristan, ŠuČur 6, FajkoviČ, Valentar 33, Čatok. Trener: Cilenšek
KK Litija: MerČon 19 (3:5, 2 trojki), Šepec 5 (1 trojka), JovanoviČ, Grigillo, Mirtič 21 (5:7), Ibiši 6 (2 trojki), Lovše 5, Sadar 6, Godec, Medved, Soršak 18 (3:8, 15 skokov), BuČar. Trener: Špes 
 
6.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 09.11.1991 ob 19.30 uri. Sodnika: Kobilica (Ljubljana) in Lilik (Ljubljana).
 
KK Litija : KK Črnomelj
97:85 (51:38)

KK Litija: MerČon 22 (3:5, 2 trojki), Šepec 7 (1 trojka), Pavliha 14 (2:3), Kukovica, Mirtič 3 (3:4), Ibiši, Lovše 4, Sadar 8 (4:6, 9 skokov), Godec, Medved, Soršak 39 (13:13, 11 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes 
KK Črnomelj:Polak, Bahor, Planinc 2, GavranoviČ 19, Cerkovnik 31, KlobuČar, Majerle, Vipavec 8, Weiss, ŽuniČ 16, Kocjan. Trener: Fabjan 
 
7.krog
TOLMIN - Športna dvorana Srednješolskega centra, 16.11.1991 ob 18.00. Sodnika: Mlinar (Cerknica) in VuČkoviČ (Ljubljana).
 
KK Alpkomerc Tomin : KK Litija
104:81 (45:26)

KK Tolmin: Jeklin 46, Velikonja 2, Leban 3, Štulc, Balažic, KovaČiČ 4, Fon, Mihelj,  Ozebek 16, Manfreda 8, MavriČ 22, RusiČ 4. Trener: Bremec
KK Litija: MerČon 33 (3:5, 6 trojk), Šepec 2, Pavliha 2, Kukovica, Mirtič 4, Ibiši, Sadar 8 (2:4), Medved 1 (1:4), Soršak 24 (8:9, 9 skokov), JovanoviČ 7 (2:3). Trener: Špes 
 
8.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 20.111.1991 ob 18.30 uri. Sodnika: LindiČ (Ljubljana) in  DovČ (Domžale)
 
KK Litija : KK ISKRA Nova Gorica
85:101 (38:45)

KK Litija: MerČon 16 (4 trojke), Šepec 10 (2 trojki), Pavliha 6 (2:4), Kukovica, Mirtič 11 (3:3, 13 skokov), Ibiši, Medved 1, Sadar 4 (2:4), Godec, Prodan, Soršak 24 (8:9, 11 skokov), JovanoviČ 13 (5:6). Trener: Špes 
KK Nova Gorica: Kimlar 3, Vranješ 30, Zavrtanik 6, Lutman, MavriČ 6, Škrt, Mari 15, Pavlica, PodbršČek 31, Miška 10, Pavlin, Krt. Trener: MavriČ
 
9.krog
SEŽANA - Športna dvorana STC, 23.11.2004  ob 19.00 uri. Sodnika: Bremec (Kranj) in Zigmund (Cerknica).
 
KK Kraški Zidar  :  KK Litija
102:67 (45:42)

KK Kraški Zidar: PopoviČ, Uranjek 4, Iulita 11, Muha 13, PoČkaj 6, Brezec, Race 6, OzbiČ 9, Kobe 31, Čuk, Mihelj 15, PrinČiČ 2. Trener: TavČar
KK Litija: MerČon 12 (2 trojki), Šepec 3 (1:2), Pavliha 4 (0:1), Kukovica, Mirtič 17 (7:8, 7 skokov), Ibiši, Lovše, Sadar 3 (1:2), Godec, Prodan 28 (4:4, 2 trojki),  Soršak, JovanoviČ. Trener: Špes
 
10.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 30.11.1991 ob 19.30 uri. Sodnika: Lovšin (Ljubljana) in Deželak (Trbovlje).
 
KK Litija : KK Kokra Lipje
62:82 (30:37)


KK Litija: MerČon 21 (4:4, 5 trojk), Šepec, Pavliha 6 (0:2), Grigillo, Mirtič 13 (7:12, 18 skokov), Ibiši, Lovše (0:1), Sadar 2, Godec, Prodan 20 (6:8, 9 skokov),  Medved, JovanoviČ. Trener: Špes
KK Kokra: Remic 7, DumenČiČ 11, Stavrov 21, FerjanČiČ 4, Omahen 8, MihajloviČ 6, Metelko 4, Bantar, Horvat, Kolar 21, Ovin. Trener: Podlipnik
 
11.krog
RADOVLJICA - Telovadnica OŠ ATL., 07.12.1991, ob 18.30 uri. Sodnika: Majce (Kranj) in VuČkoviČ (Ljubljana)
 
KK DA LEONARDO Radovljica : KK Litija
98:90 (48:45)

 
KK Radovljica: MitriČ 17, Rozman K. 10, Dežman M. 6, MandiČ 2, Rozman B., Grahovac, Stojnšek 37, Šmid, Praprotnik, LotriČ 22, MarkoviČ 2, Tušek 2. Trener: Dežman B.
KK Litija: MerČon 27 (3:6, 4 trojke), Šepec 2 (2:3), Pavliha 10 (2:3), Kukovica, Mirtič 9 (3:6), Ibiši, Lovše, Sadar, Godec, Prodan 21 (1:2, 8 skokov),  Soršak 18 (8:8, 19 skokov), Medved. Trener: Špes
 
12.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 14.12.1991 ob 19.00 uri. Sodnika: KošČak (Ljubljana) in Ribnikar (Ljubljana).
 
KK Litija : KK Zagorje
77:74 (32:36)
 
KK Litija: MerČon 27 (7:7 , 2 trojki), Šepec 8 (2:2), Pavliha 2, Kukovica, Mirtič 6 (2:4), Ibiši, Lovše 4, Sadar 5 (1:5), Godec, Prodan 17 (6:9, 1 trojka, 12 skokov), Soršak 10 (10 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes  
KK Zagorje: Murn, Vozel, KosmaČ, Borštnar, Žaubi, Omahne 10, Krofl 11, Kofol 14, Razpet 6, Gostiša 12, Kranjc 21, Koren.. Trener: MandiČ
 
13.krog
NOVO MESTO - Športna dvorana Marof, 21.12.1991 ob 15.00 uri. Sodnika: Povše (Ljubljana) in LavrenČiČ (Ljubljana).
 
KK Novoles : KK Litija
103:91 (46:45)
 
KK Novoles: Lenart 3, Strašek 4, DžananoviČ, Petrov 8, ZupanČiČ 15, Bajc 9, Červ 35, AndrijaniČ, Oštir, Černe 12, Zaturoski 17. Trener: Červ
KK Litija: MerČon 27 (3:5, 2 trojki) , Šepec 4, Pavliha 7 (5:10), Medved, Mirtič 4 (2:2, 7 skokov), Ibiši, Lovše, Kukovica, Godec, Prodan 28 (1:7, 10 skokov), Soršak 19 (2:4, 17 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes
 
14.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 18.12.1991 ob 18.30 uri.Sodnika: Slapnik (Kamnik) in Skala (Domžale).
 
KK Litija : KK ISKRA Idrija
55:81 (27:48)
KK Litija: MerČon 24 (2:2, 4 trojke), Šepec 4 (2:2), Pavliha 2, Kukovica (0:1), Mirtič 19 (3:3), Ibiši, Medved, Sadar 2, Godec, JovanoviČ 2. Trener: Špes 
KK Idrija:  Erjavec J. 5, Rupnik 12, Kržišnik 16, Mržek 16, Zelenc 3, KanduČ, Bevk, VidiČ 2, Velikajne 6, Erjavec M. 21. Trener: Rupnik
 
15. krog
BOROVNICA - Telovadnica OŠ, 11.01.1992 ob 19.00 uri. Sodnika: Kunc (Ljubljana) in TomašiČ (Ljubljana).
 
KK ELLES Borovnica  :  KK Litija
107:77 (42:45)

KK Borovnica: TuršiČ T. 6, StojanoviČ, Peršin 4, Centa 13, NikolavČiČ, Gabrovšek 31, Kržan 20, ZlatkoviČ 13, Jevšek, Friškovec 1, TuršiČ M., Sivka 19. Trener: Seljak
KK Litija: MerČon 26 (6 trojk), Šepec, Pavliha 6 (2:2), Medved, Mirtič 14, Ibiši, Lovše 2 (0:2), Kukovica 1 (1:2), Godec, Prodan 14 (6:6) Soršak 14 (6:7,10 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes
 
16.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 18.01.1992 ob 18.30 uri. Sodnika: Strickberger (Ljubljana) in Puš (Ljubljana).
 
KK Litija : KK Jesenice
87:59 (54:25)

KK Litija: MerČon 24 (2:2, 2 trojki), Šepec 9 (2:2,1 trojka), Pavliha 15 (5:6, 7 skokov), Kukovica, Mirtič 15 (3:4, 8 skokov), Ibiši, Lovše 2 (2:2), Sadar, Godec, Medved, Prodan 12 (9 skokov), Soršak 10 (4:4, 8 skokov). Trener: Špes 
KK Jesenice: BakoniČ 2,Čatak, Peternel 8, Tonejc 8, Markelj 4, Vauhnik 25, JovanoviČ, Kristan, Naumovski 2, Valentar 10. Trener: Cilenšek
 
17.krog
ČRNOMELJ - Športna dvorana OŠ, 25.01.1992 ob 19.00 uri. Sodnika: Make (Kranj) in VuČkoviČ (Ljubljana).
 
KK Črnomelj : KK Litija
71:72 (37:36)

KK Črnomelj:Polak, Bahor, Bradica, Planinc 7, GavranoviČ 15, Majerle M., KlobuČar 5, Majerle B. 2, Vipavec 12, Weiss, ŽuniČ 16, Kocjan. Trener: Fabjan 
KK Litija: MerČon 9 (1 trojka), Šepec 6, Pavliha 11 (2:4, 1 trojka), Kukovica, Mirtič, Ibiši 1 (1:2), Lovše 6 (6:10), Sadar, Godec, Medved, Prodan 22 (2:4, 17 skokov), Soršak 18 (12:15, 14 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes
 
18.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 01.02.1992 ob 18.30 uri. Sodnika: Hafner (Kranj) in Krauthaker (Ljubljana).
 
KK Litija  :  KK Alpkomerc Tolmin
98:87 (57:41)

 
KK Litija: MerČon 21 (2:2, 3 trojke), Šepec 8, Pavliha 2, Kukovica, Ibiši 2, Lovše, Sadar, Medved, Prodan 18 (9 skokov), Soršak 16 (2:2), JovanoviČ 2. Trener: Špes
KK Tolmin: Jeklin 34, Velikonja 4, Leban 3, Štulc, KovaČiČ 2, Fon 1, Ozebek 27, Manfreda 5, MavriČ, RusiČ 19. Trener: Bremec
 
19.krog
NOVA GORICA - Športna dvorana OŠ Milojke Štrukelj, 08.02.1992 ob 18.00 uri. Sodnika: Narobe (Ljubljana) in GojkoviČ (Ljubljana).
 
KK ISKRA Nova Gorica  :  KK Litija
73:75 (25:39)
KK Nova Gorica: Kimlar 2, Vranješ 1, Vodopivec 1, Lutman 16, MavriČ 14, Škrt, Mari 10, Pavlica, PodbršČek 16, Miška 4, Pavlin 10, Sedej. Trener: MavriČ
KK Litija: MerČon 31 (5:6, 3 trojke), Šepec 7 (1:3), Pavliha, Kukovica, Mirtič 4, Ibiši, Lovše 2, Medved, Godec, Prodan 11 (0:2), Soršak 18 (4:4, 12 skokov), JovanoviČ 2. Trener: Špes
 
20.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 15.03.1992 ob 19.30 uri. Sodnika: Plut (Ljubljana) in Geld (Šentilj).
 
KK Litija : KK Kraški Zidar
74:65 (42:32)

KK Litija: MerČon 24 (0:2, 5 trojk), Šepec 12 (2 trojke), Pavliha 4 (2:2), Kukovica, Mirtič 10 (2:2, 8 skokov), Ibiši, Lovše, Sadar, Godec, Prodan 17 (4:8,9 skokov, 1trojka),  Soršak14 (2:2, 8 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes 
KK Kraški Zidar: PopoviČ, Uranjek 8, Iulita 11, Mugoša, PoČkaj 10, Lah, Race, OzbiČ 21, Kobe 21, Čuk 8, PrinČiČ, Strnad 29. Trener: TavČar
 
21.krog
KRANJ - Športna dvorana na Planini, 22.02.1992 ob 18.00 uri. Sodnika: Geltar (Radovljica) in Glušac (Ljubljana).
 
KK Kokra Lipje : KK Litija
94:76 (51:29)

KK Kokra: Remic 1, DumenČiČ 12, Stavrov 19, FerjanČiČ 12, Omahen 2, Mihajlovič 5, Metelko 13, Gantar 2, Horvat 13, Kolar 10, Ovin 5. Trener: Podlipnik
KK Litija: MerČon 14 (3 trojke), Šepec 5 (1 trojka), Pavliha 8, Kukovica, Mirtič 12 (0:1, 8 skokov), Ibiši 2, Lovše, Sadar, Godec, Prodan 30 (7:10, 13 skokov),  Soršak 5 (3:4), , Medved, JovanoviČ. Trener: Špes
 
22.krog
LITIJA - Športna dvorana Litija, 29.02.1992 ob 20.00 uri. Sodnika: VuČkoviČ (Ljubljana) in Gselman (Miklavž).
KK Litija : KK DA LEONARDO Radovljica
84:78 (44:38)

KK Litija: MerČon 28 (2:6, 4 trojke), Šepec 5 (1:1), Pavliha 5 (1:1), Kukovica, Mirtič 11 (1:2, 9 skokov), Ibiši, Lovše, Medved, Godec, Prodan 15 (3:5, 6 skokov),  Soršak 16 (6:6, 10 skokov), JovanoviČ. Trener: Špes 
KK Radovljica: Mitrič 11, Modrič, Šmid 10, Koman 7, Rozman 17, Salihovič 17, Urankar,  Lotrič 14, Markovič 2, Stanek. Trener: Dežman B.
 
 
 
 
KK LITIJA je zasedla  8. mesto, v 2. SKL ZAHOD (med 12 ekipami)
 
Lestvica II. SKL - zahod za sezono 1991/92:
 
Kokra Lipje 22 18 4 1916:1620 40
Iskra Idrija 22 18 4 2018:1743 40
Alpkomerc Tolmin 22 18 4 1961:1692 40
Borovnica 22 18 4 1959:1721 40
Kraški zidar 22 13 9 1963:1856 35
Iskra Nova Gorica 22 11 11 1951:1939 33
Radovljica 22 8 14 1801:1865 30
Litija 22 7 15 1701:1896 29
Jesenice 22 7 15 1654:1875 29
Zgorje 22 6 16 1792:2053 28
Novoles 22 5 17 1796:2051 27
P. Črnomelj 22 3 19 1673:1974 25
Prijatelske tekme:

KK Litija :  KK Hrastnik   77:62   (37:23)
KK Litija : KK Janče   65:96   (38:45)