V skladu z 11. členom statuta sklicujem redni Zbor članov Košarkarskega kluba Litija, ki bo v PETEK, 9. JUNIJA 2023, ob 17:15 uri v domu Ribiške družine Litija, Savska cesta 3, 1270 Litija

Dnevni red:

1. Otvoritev zbora članov, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva.
2. Poročilo o delu kluba v letu 2022, prvo poletje 2023;

  1. a) Poročilo o finančnem poslovanju,
    b) Poročilo o delu posameznih ekip,
    c) Poročilo nadzornega odbora,
  2. d) Razprava o poročilih;

3. Plan dela za naslednje obdobje
4. Razno

KOŠARKARSKI KLUB LITIJA
                Predsednik:
           Gorazd Pavliha l.r.